„Miluj blížneho ako seba samého.“

Radi by sme vyjadrili svoju vďačnosť za pomoc pri rôznych prácach okolo nášho zariadenia, a to p. Matúšovi Škultétymu a p. Jánovi Hudecovi.

„Miluj blížneho ako seba samého.“ – Rim. 13,9 v.

Ako je to s nami? Čo to znamená milovať blížneho? A je náš blížny iba niekto z našej rodiny, či vysokopostavená osoba, na ktorú vzhliadame? Alebo milovať niekoho znamená obdivovať ho?

Obdiv ešte neznamená lásku. Môžeme obdivovať veľkosť človeka, jeho humánnosť, jeho nadanie, vzdelanie, postavenie, a pritom ho vôbec nemusíme milovať.

Milujeme seba, svoju rodinu, svoj rodný kraj. Máme radi iba niektorých ľudí, s ktorými si dobre rozumieme. A predsa je to neprirodzené, keď svoju lásku usmerňujeme jednostranne. Milovať máme predovšetkým Pána Boha, a to celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou, a tak, ako hovorila Kristína Royová: “ Ak chcete mať v srdci také nebu blízke šťastie, čiňte dobre ľuďom, ktorí nemajú, ako by Vám odplatili, čiňte im dobre pre Krista, i keby to stálo veľké sebazaprenie. Nepremeškávajte príležitosť, pretože ľudský život je krátky, i ten Váš!“