História

História zariadenia

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE (SED) Kšinná začalo svoju činnosť v roku 1996 ako Domov dôchodcov. Základný kameň bol postavený v apríli roku 1991. Pôvodne bol určený ako zborový dom cirkevného zboru ECAV v Kšinnej.

V roku 1995, keď bola hotová hrubá stavba, bolo zrejmé, že cirkevný zbor nedokáže uskutočniť svoj zámer vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov. Obrátil sa preto na Evanjelickú diakoniu s požiadavkou o pomoc. Idea bola: prebudovať zborový dom na domov dôchodcov. Evanjelická diakonia za značnej sponzorskej pomoci pani Medveckej zabezpečila projekt prestavby a 17. decembra 1995 bol posvätený Domov dôchodcov v Kšinnej.

Verejnosti slúži od januára 1996. Prvou klientkou bola práve pani Klára Medvecká spolu so svojou dcérou.