PODPORTE NÁS 2%

Len raz v roku sa môžeme rozhodnúť, kam pôjdu, alebo kde skončia 2% z nášho celoročného zárobku odvedených daní.

V mesiacoch február a marec si môžeme vybrať komu reálne pomôžeme a koho podporíme práve vďaka 2%.

Vďaka Bohu, stále sú medzi nami ľudia, ktorí konajú dobro a sú nezištní aj voči nášmu diakonickému zariadeniu.

Chceme Vás poprosiť o darovanie 2% práve pre náš domov.

AKO DAROVAŤ 2%?

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov od zamestnávateľa si uchovajte a pripojte ho k formuláru Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré je na stiahnutie nižšie. Nezabudnite v tomto formulári vyplniť veľmi dôležité riadky 12-14.

Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením môžete doručiť priamo do nášho zariadenia alebo na príslúšný daňový úrad do 30.4.2024

Ďakujeme, že pomáhate.