Krízový plán

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Kšinná, Kšinná 70, 956 41 Kšinná, IČO: 35595329

1. Preventívne opatrenia

 • Zákaz návštev a zákaz opúšťania areálu zariadenia pre klientov
 • Komunikácia s rodinnými príslušníkmi prebieha výlučne telefonicky alebo online
 • Zákaz preberania balíkov pre klientov od rodinných príslušníkov – rodinní príslušníci sú oboznámení s touto skutočnosťou. Nákup potravín a iných potrebných vecí pre klientov  realizuje sociálna pracovníčka jedenkrát do týždňa alebo podľa potreby
 • Denne realizujeme monitoring telesnej teploty zamestnancom pri príchode do zariadenia a následne nameranú hodnotu zapisujeme
 • Denne realizujeme monitoring telesnej teploty klientov
 • Dodržiavanie hygienických opatrení – pravidelná hygiena rúk klientov aj zamestnancov, zamestnanci pri príchode aj odchode zo zariadenia používajú dezinfekčný prostriedok,  dezinfekcia rúk klientov aj zamestnancov pred vstupom do jedálne, používanie rukavíc, nosenie ochranných rúšok
 • V zariadení vo zvýšenej miere dezinfikujeme, používame germicídny žiarič – realizáciu zaznamenávame – Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu
 • Pravidelne a účinne vetráme všetky priestory v zariadení
 • Každý klient má spísaný zoznam liekov a terapie pre prípad hospitalizácie, resp. karantény
 • Pravidelne zabezpečujeme a v maximálnej možnej miere sa snažíme o zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok
 • Máme vyčlenené vhodné priestory na izoláciu. Izby sú označené „IZOLAČNÁ IZBA č. 1 -3“ 
 • Máme vyčlenené a zabalené sady ochranných pomôcok s obsahom ochranné okuliare, rúška – jednorazové, ochranné rukavice, ochranný jednorazový overal, teplomer, jednorazové návleky na obuv, jednorazové ochranné pracovné čiapky, respirátor. Sady sú umiestnené pred izolačnými izbami.
 • Pravidelne sledujeme najnovšie informácie ÚVZSR a vykonávane denný monitoring situácie v SR i zahraničí.
 • Prijímanie nových klientov do zariadenia je možné len po predložení dvoch negatívnych testov pre vyhlásenie pandemického ochorenia a po absolvovaní 14 dňovej karantény. To isté platí aj pre klientov, ktorí boli hospitalizovaní.

2. Krízové opatrenia

 • Vytvorili sme zoznam zamestnancov s telefónnymi kontaktmi, ktorí zabezpečia sociálnu službu v rámci vyhláseného stavu karantény. Dokument obsahuje aj odporúčané súkromné vybavenie zamestnancov, aj vybavenie zo strany zariadenia
 • Na ubytovanie zamestnancov budú využité priestory spoločenskej miestnosti a stravovanie zabezpečíme vo vlastnej kuchyni. V prípade potreby zabezpečíme stravu pre zamestnancov a klientov externe.
 • Vytvorili sme krízový jedálny lístok na 14 dní a pravidelne dopĺňame potraviny do zásoby.
 • Máme vypracovaný Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID 19 v zariadení
 • Máme vypracovaný Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu.
 • V zariadení sme vytvorili 3 izolačné miestnosti, ktoré sa nachádzajú na prízemí v blízkosti vchodu pre čo najdostupnejší  prístup krízového tímu a externých krízových pracovníkov
 • Izolačná miestnosť č. 1 pozostáva z 2 lôžok, 2 skríň, stolíkmi, toalety, umývadla, sprchového kútu, uzatvárateľnej nádoby na jednorazový biologický odpad. Ostatné dve izolačné miestnosti nie sú vybavené vlastnou toaletou a sprchou ale všetky tri miestnosti sa nachádzajú na jednom oddelení, kde sa tieto zariadenia nachádzajú. V prípade výskytu presunieme podozrivého klienta do izolačnej miestnosti č. 1 a v prípade ďalších podozrivých presunieme do izolačných miestností č. 2 a č.3 a celé oddelenie uzavrieme.
 • V prípade použitia izolačnej miestnosti bude do nej klient umiestnený v sprievode službukonajúcej osoby, ktorá bude vybavená potrebnými ochrannými pomôckami
 • Spolupracovať budeme s RÚVZ Trenčín aj s obecným úradom Kšinná

Činnosti v službe v krízovom režime:

 • Počas služby v krízovom režime budú vykonávané základné opatrovateľské a ošetrovateľské úkony a úkony nevyhnutné na zachovanie zdravia našich klientov
 • Činnosti zredukujeme na minimálny rozsah tak, aby zamestnanci zvládali psychický aj fyzický nápor počas tohto obdobia.
 • Voľnočasové aktivity s klientmi nie sú nevyhnutné, ale našou snahou bude podporovať klientov počas krízového režimu. Naďalej budeme klientom sprostredkovávať telefonický alebo online kontakt s rodinnými príslušníkmi, budeme ich motivovať k individuálnej aktivizácii
 • Zdravotnícky zamestnanci budú pracovať v 12 hodinových smenách. V čase voľna budú mať k dispozícii gauč, masážne kreslo, televízor
 • Upratovačka bude zabezpečovať aj chod práčovne
 • Stravovanie pre klientov aj zamestnancov bude zabezpečené prostredníctvom našej kuchyne. (máme vypracovaný krízový jedálny lístok).
 • Sociálny pracovník bude klientov primerane informovať o vzniknutej situácii. Sociálny pracovník už aj doteraz s klientmi komunikuje o závažnosti situácie, upozorňuje ich na dodržiavanie zvýšenej hygieny a opakuje nutnosť dodržiavať ochranné bezpečnostné preventívne opatrenia. Zároveň však klientov podporuje, motivuje a pomáha im toto náročné obdobie prekonávať rôznymi terapiami napr. duchovná terapia, muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia….

Mgr. Marta Hrubá – riaditeľka