Adventný benefičný koncert

Dňa 10.12.2022 sa v kultúrnom dome obce Kšinná uskutočnil Adventný benefičný koncert venovaný pre SED- Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kšinná. Nesmierne si vážime iniciatívu, ochotu a nezištnosť organizátorov aj účinkujúcich, vďaka ktorým sme prežili príjemné chvíle v tomto adventnom čase. Bol to skutočne duchovný a umelecký zážitok, ktorý povzbudil nie len personál zariadenia, ale aj rodinných príslušníkov našich klientov, či širokú verejnosť, ktorá prijala pozvanie na tento koncert. Po jeho ukončení boli všetci prítomní pozvaní k milému občerstveniu a teplému čaju.

Naša veľká vďaka patrí bratom a sestrám z Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Bánovciach nad Bebravou, ktorí tento nádherný koncert zorganizovali, účinkujúcim, ktorí bez nároku na odmenu poslúžili svojím talentom, humanitárnej organizácii ADRA Slovensko, ktorá zastrešila benefičnú zbierku, miestnemu cirkevnému zboru ECAV, obci Kšinná za poskytnutie priestorov, všetkým tým, ktorí prispeli do zbierky pre náš domov dôchodcov, za ich láskavé srdcia a finančnú pomoc v týchto neľahkých časoch, a predovšetkým Pánu Bohu, ktorý vidí naše potreby i problémy a vo svojej nekonečnej milosti a láske nám pomáha a stará sa o nás.

“ Preto Vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? ……Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.“ – Ev. podľa Matúša 6, 25-26 a 33.v.