Stredisko Evanjelickej DIAKONIE

SED Kšinná je pobytové zariadenie rodinného typu s kapacitou 18 klientov a to  15 klientov v zariadení pre seniorov a 3 klienti v špecializovanom zariadení.

Klienti zverení do našej starostlivosti sú pre nás partnermi, jedinečnými osobnosťami so svojimi životnými príbehmi a našou víziou je ponúknuť im bezpečné prostredie plné atmosféry prijatia, úcty a dôstojnosti.

Snažíme sa o vytvorenie útulného domáceho prostredia, ktoré bude našim klientom vyhovovať. Vnímame a dbáme na individuálne potreby a požiadavky klienta.

Chod v našom zariadení je prispôsobený rytmu života seniorov. Poskytujeme dlhodobý pobyt v príjemnom prostredí peknej prírody, útulné domáce prostredie, vynikajúcu vyváženú celodennú domácu stravu, nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť a zabezpečujeme aj doplnkové služby – kadernícke, manikérske, pedikérske, v prípade záujmu klientov aj kozmetické či masérske.

Nezabúdame ani na dôležitosť záujmových činností klientov a spoločenské podujatia. Našou snahou je aktivizácia klientov pomocou prvkov terapií – biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, duchovná terapia, reminiscenčná terapia, relaxačné cvičenia či kognitívne precvičovanie. V rámci spoločenského života klientov sa snažíme organizovať rôzne besedy, prednášky, návštevy muzikantov, vystúpenia detí z materskej školy a iné.

Veľmi nám záleží na duchovných potrebách našich klientov. Naše zariadenie/náš domov je situovaný v cirkevnom areáli, kde sa nachádza evanjelický a.v. kostol a fara. Klienti, sa môžu zúčastňovať bohoslužieb v kostole, ktorý je od domova vzdialený pár metrov. Máme však zabezpečený aj priamy zvukový prenos bohoslužieb. V našom domove sa nachádza aj zborová miestnosť, v ktorej sa pravidelne konajú aktivity cirkevného zboru, ktorých sa naši klienti môžu zúčastňovať, napr. biblické hodiny, spevokol, večerné služby Božie (v období adventu a pôstu).