Modlitba za ukončenie epidémie

Všemohúci a večný Pane Bože,

Chválime Ťa za Tvoju veľkú lásku k nám, Tvoju nekonečnú múdrosť i za veľkú trpezlivosť, akú máš s nami, hriešnymi ľudmi. Obraciam sa na Teba s prosbou: za seba, za svojich blízkych, za naše mesto, za náš národ i za celý svet!

Prosím, Pane odpusť nám, lebo sme sa previnili. Tvoje Slovo si nectíme, na Tvoje prikázania zabúdame a Tvoju obeť na kríži si nevážime. Odpusť nám, veriacim kresťanom, Tvojim deťom, to, že Ti málo dôverujeme, že Tvoje evanjelium nešírime tak, ako by sme mali. Odpusť nám, že neustále hrešíme a pomaličky si na svoje hriechy zvykáme a stávajú sa nám každodennou realitou. Odpusť, že si ich vo svojich mysliach ospravedlňujeme a pokúšame tak Teba veľkého a Svätého Boha, do blízkosti, ktorého sa nič hriešne nedostane!

Pane, obraciam sa na Teba s prosbou o pomoc. Svetom sa šíri nemoc, ktorá ochromuje krajiny, zastavuje nás v našej práci, berie nám zdravie a mnohým i život. Je úplne nová a my si s ňou nevieme rady. Prosím, Pane zastav toto nešťastie, ktoré sa už priblížilo aj k našim prahom. Pane, Ty si najvyšší lekár, Ty vieš uzdravovať, nech by bola choroba akákoľvek. Prosím, daj aby boli ľudia uzdravení, aby sa nákaza ďalej nešírila a aby si všetci mohli vydýchnuť a nemuseli sa báť.

Drahý Pane, Ty večná múdrosť, daj aby si vlády krajín počínali múdro a rozumne, aby im naozaj išlo o dobro obyvateľov. Ty, Pane, si nám dal múdrosť, daj aby sa ľudia správali múdro, zodpovedne, aby sa nebáli, nešírili zbytočný strach, ale aby mysleli vo svojom jednaní nielen na seba, ale aj na ostatných. Daj aby sme vedeli v týchto časoch pomáhať, aby sme boli ohľaduplní a disciplinovaní. Prosím, Bože, stoj pri nás a pomôž nám zvládnuť túto skúšku, ktorá na nás prišla.

Milý Pane Ježišu, prosím Ťa, buď naším ochrancom, priateľom, pomocníkom a Spasiteľom.

Na tvoju pomoc čakám a do Tvojich rúk zverujem seba, blízkych, svoj národ i celý svet.

Amen