Modlitba za mier

Hospodine Pane, Darca každého dobrého daru!

Dúhe si dal zasvietiť po potope a holubici si dal olivovú ratolesť na znamenie záchrany, zasľúbil si, že Spasiteľ bude Kniežaťom pokoja, blahoslavil si mierotvorcov, utíšil rozbúrené more a apoštolom si sa osvedčil, že si Bohom pokoja.

V mene Spasiteľa a Vykupiteľa Ježiša Krista Ťa pokorne prosíme:

Utíš rozbúrené mysle ľudí a daj, nech si väčšmi obľúbia pokoj ako zbrojári zisky, nech smrtonosné bomby premenia na zavlažovacie čerpadlá, nech sa zmieria všetky národy, rasy a plemená, nech cirkvi radostne konajú úlohu mierotvorcov, nech štátnici usilovne hľadajú cesty vedúce k odzbrojeniu a mieru, nech si polia zachovajú úrodnosť, nech sa na ihriskách ozýva bezstarostný smiech detí a ich úsmev nech blaží rodičov, starci nech požívajú úctu potomkov a vďaku lásky.

Vieme, že Tvoj pokoj prevyšuje všetko pomyslenie, že urobíš oveľa viac než prosíme alebo vieme prosiť. Vieme z Tvojho Svätého Slova, že dokonale zmieriš všetko stvorenstvo na svete, ako si oznámil ústami proroka:

Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom, teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloh zmije.

Medzitým však, drahý Pane, než tento dokonalý pokoj uvedieš, daj aby človek človeku bol bratom, nech biely nevykorisťuje čierneho, nech zbrane zhrdzavejú a ľudia nech sa pretekajú len v Tvojej známosti, vo vzájomnej úcte, v umení a v športe.

Už teraz Ti ďakujeme za vypočutie našich prosieb. Už teraz Ťa chválime a spievame Ti hymny. Pre Božieho Baránka zvelebujeme Tvoje milosrdenstvo a bezhraničnú lásku v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi. Amen.