Záhrada v nás

“ Nikdy nie je ľahké žiť život, ktorý ste vždy chceli.

Nie všetci žijeme svoj ideálny život.

Nie všetci sme obdarení rovnakou silou, akú majú tí ostatní.

Každý z nás nesie v sebe rozľahlú záhradu.

Inak sa o ňu staráme, iné rastliny v nej pestujeme.

Neriešime rovnakú búrku každý deň, nemáme tie isté slnečné dni.

Ale jedna vec je istá, všetci sa snažíme.

Namiesto toho, aby sme sa snažili zasadiť svoje kvetiny do cudzieho kvetináča, vyberme si svoj vlastný.

Nesnažme sa porovnávať svoje tŕne s vedľa stojacou slnečnicou.

Sme iní, ale to neznamená, že sme niečo menej, či nehodní.

Náš čas príde a budeme rásť rovnako ako ostatní, ale v tom správnom období.

Len potrebujeme tomuto procesu dôverovať.

Rastieme sami a pamätajme si, že k rastu potrebujeme aj dážď.“ – Odin