O budúcnosti

“ Niekedy si prajeme, aby sme vedeli, aký bude koniec.

Niekedy by sme chceli vedieť, aká nás čaká ďalšia kapitola.

Ale aký by bol potom zmysel života, keby sme všetko vedeli?

Tie najzaujímavejšie časti v živote sú tie neznáme.

Tie nečakané body a zvraty, ktorým čelíme každý deň.

Dnešný deň skončí, na ňom už nič nezmeníme, ale môžeme sa tešiť na všetky tajomstvá života, ktoré nám prinesie zajtrajšok.“    Odin