Modlitba za každodenné veci

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinu, svojmu Bohu…(5.Mojžišova 8,10)

Otče môj, Ty sa o mňa staráš a sýtiš ma podľa svojej vôle.

Ďakujem Ti za pokrm, ktorý mi dávaš i za všetky zasľúbenia, ktorými ma zahŕňaš.

Za všetko, čo je dôležité pre môj život. Za Tvoju každodennú starostlivosť. Za strechu nad hlavou, za odev i za prácu. Za veci celkom samozrejmé a obyčajné.

Daj, aby som v týchto daroch videl vždy nové znamenie Tvojej lásky.

Nedopusť, aby som na Teba  hojnosti zabúdal, ale nauč ma byť vďačný aj za prostý pokrm a jednoduché veci.

Prosím, nauč ma ďakovať aj za nezdar, chorobu a skúšky, ktoré na mňa prichádzajú, aby si ma pritiahol viac k sebe.

Naplň moje srdce dôverou, že sa o mňa postaráš. Nauč ma byť spokojný s tým, čo mám a otvor moje srdce pre potreby druhých.

Amen